BARKOD NUMARASI ALMAK İÇİN
GEREKLİ BELGELER

BARKOD NUMARASI ALMAK İÇİN 2018 YILI GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

Barkod Numarası alabilmeniz için 2018 yılına ait gerekli belgelerin tamamlanması sonucunda başvurunuzu yapabiliriz. Firmalar ürünlerinin çeşitliliğine bağlı olarak barkod numarası alır. Ürün çeşitlerine göre de yıllık cironuz barkod numarası alırken gözönünde tutulmaktadır.

Aşağıda listelenmiş belgelerin adresimize posta veya kargo ile gönderilmesi halinde bir hafta içerisinde BARKOD TESCİL BELGE'si adresinize gönderilir.

GEREKLİ EVRAKLAR

• Başvuru Formu

• Noter Onaylı Taahhütname
Firmanın TOBB-MMNM'nin belirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir. Onaylatılmaya hazır taahhütname, boş başvuru formu ile birlikte verilir. Notere onaylatılan taahhütname, başvuru formuna eklenir.

• Oda Kayıt Sicil Sureti
Firmanın ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odasına ya da esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır. Oda Kayıt Sicil Sureti'nin aslı başvuru formuna eklenir.

• Gelir Tablosu
Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösteren belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan gelir tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi istenir ve en düşük kategoriden (G kategorisi) Sisteme Giriş Ücreti alınır.

• Ticaret Sicili Gazetesi
Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi istenir.

• Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu
Barkod Numaranızın sayısına göre belirlenen ücretin yatırılması gerekmektedir.Dekont üzerinde ünvan ve vergi numaranız yazmak zorundadır.

>> DETAYLI BİLGİ İÇİN 0216 533 47 33

MARKANIZ TESCİLLİ Mİ ?
ÜRÜNLERİNİZİN YADA FİRMANIZIN MARKASI TESCİLLİ Mİ?

Ürün yada Hizmetlerinizde kullandığınız markalar ticaret siciline kayıt ettirilmiş olsa dahi Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince belirtildiği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmemiş ise yasal olarak size ait değildir.

UNUTMAYIN TESCİLLİ OLMAYAN MARKA SİZE AİT DEĞİLDİR !

MARKA TESCİLİ İÇİN TIKLAYINIZ